Gastronomické popoludnie a odborný workshop sa uskutočnili vďaka občianskemu združeniu Mládež pre údolie Bodvy v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, s podporou Európskej únie a spolufinancovanému z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom projektu je zlepšiť úroveň cezhraničnej medzi-inštitucionálnej spolupráce a rozšíriť cezhraničnú spoluprácu medzi občanmi, ako aj oboznámiť sa s gastronomickými zvykmi a produktmi.